Motorowodny sternik morski

Numer egzaminuDataMiejsceCenaZapisy
Brak egzaminów

** 50% zniżka przysługuje osobom uczącym się, poniżej 26 roku życia i posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki DZ.U. RP Poz. 460 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej §22.1 opłaty egzaminacyjne za Egzaminy Państwowe są regulowane niniejszym rozporządzeniem, jednakowe w całej Polsce i wynoszą:

 • 350 zł – osoby dorosłe
 • 175 zł – osoby uczące się do 26 roku życia posiadające ważną legitymację szkolną lub studencką
 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

 • ukończony 18 rok życia
 • odbyte minimum 2 rejsy po wodach morskich o łącznej ilości co najmniej 200 godzin żeglugi ( druk w załączniku )

UWAGA !!! Od 2013 roku nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie o braku p/wskazań !!!

 • Lokalizacja:
 • Data:
 • Cena:

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Dane kontaktowe

* pola obowiązkowe
** 50% zniżka przysługuje osobom uczącym się, poniżej 26 roku życia i posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką.

Potwierdź poprawność swoich danych

 • Lokalizacja:
 • Data:
 • Cena:

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Dane kontaktowe