Sternik motorowodny

Numer egzaminuDataMiejsceCenaZapisy
CE/24/SM/202413.07.2024 09:00Ryn250/125 PLN** Zapisz się

** 50% zniżka przysługuje osobom uczącym się, poniżej 26 roku życia i posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki DZ.U. RP Poz. 460 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej §22.1 opłaty egzaminacyjne za Egzaminy Państwowe są regulowane niniejszym rozporządzeniem, jednakowe w całej Polsce i wynoszą:

 • 250 zł – osoby dorosłe
 • 125 zł – osoby uczące się do 26 roku życia posiadające ważną legitymację szkolną lub studencką
 • prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy silnika
 • prowadzenie łodzi motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej
 • osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 KW

 • ukończony 14 rok życia
 • osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców ( druk w załączniku )

UWAGA !!! Od 2013 roku nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie o braku p/wskazań !!!

 • Lokalizacja:
 • Data:
 • Cena:

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Dane kontaktowe

* pola obowiązkowe
** 50% zniżka przysługuje osobom uczącym się, poniżej 26 roku życia i posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką.

Potwierdź poprawność swoich danych

 • Lokalizacja:
 • Data:
 • Cena:

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Dane kontaktowe