Żeglarz jachtowy

Numer egzaminuDataMiejsceCenaZapisy
Brak egzaminów

** 50% zniżka przysługuje osobom uczącym się, poniżej 26 roku życia i posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki DZ.U. RP Poz. 460 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej §22.1 opłaty egzaminacyjne za Egzaminy Państwowe są regulowane niniejszym rozporządzeniem, jednakowe w całej Polsce i wynoszą:

 • 250 zł – osoby dorosłe
 • 125 zł – osoby uczące się do 26 roku życia posiadające ważną legitymację szkolną lub studencką
 • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenie jachtów żaglowych o dł. do 12 m po wodach morskich wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2MM od brzegu, w porze dziennej

 • ukończony 14 rok życia
 • osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców ( druk w załączniku )

UWAGA !!! Od 2013 roku nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie o braku p/wskazań !!!

 • Lokalizacja:
 • Data:
 • Cena:

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Dane kontaktowe

* pola obowiązkowe
** 50% zniżka przysługuje osobom uczącym się poniżej 26 roku życia i posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką

Potwierdź poprawność swoich danych

 • Lokalizacja:
 • Data:
 • Cena:

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Dane kontaktowe