Misja

Żeglarstwo to hobby, pasja, wyzwanie, forma czynnego wypoczynku. Uczy pokory, szacunku do życia, ludzi i sprzętu. Pozwala na wyciszenie i refleksje o życiu i jego sensie. Ale potrafi też być bezwzględne i niebezpieczne—wówczas wymaga od nas podejmowania natychmiastowych lecz właściwych decyzji. Udowadnia wtedy jak ważne jest współdziałanie ludzi i wzajemne zrozumienie.

Motorowodniactwo jest sportem dynamicznym, szybkim, ekstremalnym, pełnym adrenaliny. Ludzie często zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i asekuracji. Zapominają, że na akwenie jest często setki innych - uprawiających różne sporty osób, w różnym wieku, z bardzo różnymi umiejętnościami.

Mądrość i umiejętność uprawiania różnych dyscyplin sportu, polega na ciągłości, systematyczności i stałym pogłębianiu wiedzy teoretycznej oraz zdobywaniu nowych doświadczeń.